ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Η νέα µορφή προκύπτει από ένα µετασχηµατισµό του συµβόλου της ανακύκλωσης βάση των φυσικών πτυχώσεων του εδάφους και των λειτουργικών απαιτήσεων του προγράµµατος.
Πρόκειται για ένα σχήμα ενιαίο και συνεχές, ικανό να συμπεριλάβει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες που θα αποτελέσει χωρική δομική αφετηρία για μια σειρά από κτηριακούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας.
Επίσης η έννοια του συνεχούς στο κτήριο, επιτείνεται από τη µορφή των διατρήσεων στο κέλυφος του κτηρίου, οι οποίες επιτυγχάνουν την οπτική µεταφορά του φυσικού περιβάλλοντος και της ροής.
Η πρόταση προωθεί την καµπυλόγραµµη γεωµετρία σε αντίθεση µε το ευθειογενές περιεχόµενο. Η νέα κατασκευή διαθέτει δυναµικό σχήµα. Ορίζεται τόσο από τον συσχετισµό µε το υπάρχον, όσο και από τη δυναµική απόκριση προς τις λειτουργικές απαιτήσεις και το τοπίο.
Το νέο κέλυφος συµπληρώνει την βιοκλιµατική συµπεριφορά του κτιρίου, κυρίως λόγω των διατρήσεων στην επιφάνειά του, ενισχύοντας έτσι την περιβαλλοντική προοπτική της προτεινόµενης λύσης, όπως και τη συσχέτιση του µε το φυσικό περιβάλλον. Βασική θέση της πρότασης αποτελεί η διατήρηση του εσωτερικού οργανισµού της µονάδας. Με αυτό ως δεδοµένο, προτείνουµε την τοποθέτηση ενός αυτοτελούς αντικειµένου στο χώρο, το οποίο θα καταδεικνύει εµφανέστατα τη δοµική και µορφική ανεξαρτησία της νέας κατασκευής. «Tο κτήριο, ως αντικείµενο, οφείλει να αποκτήσει µια διακριτή ταυτότητα η οποία θα προσδώσει υπεραξία στο νέο εγχείρηµα»

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2014