ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο στην Παχύαµµο, µια αποµονωµένη περιοχή στην δυτική Κύπρο. Το οικόπεδο, απλώνεται σε µια πλαγιά του νησιού προσανατολισµένη στο ηλιοβασίλεµα. Βασική παράµετρος σχεδιασµού αποτέλεσε η διαχείριση της πολύ έντονης υψοµετρικής διαφοράς.
Σε αυτό το κεκλιµένο επίπεδο, εισχωρούν οριζόντιες γραµµές που διαµορφώνουν τα επιµέρους κτήρια. Καθώς επηρεάζονται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του τοπίου, τα βράχια και οι φυτεύσεις µετατοπίζονται. Οµαδοποιούνται ανάλογα µε την λειτουργία και τελικά σχηµατοποιούν ενιαίες κατασκευές που κρέµονται στο τοπίο. Κάθετοι πέτρινοι τοίχοι ξεφυτρώνουν από το βραχώδες ανάγλυφο και καθώς στρέφονται ως προς της κατακόρυφο, εντείνουν την αίσθηση της κίνησης. Οι µεγάλες επιφάνειες νερού διαµορφώνουν ουσιαστικά το όριο των δωµατίων, εντείνοντας την αίσθηση της αιώρησης πάνω από τη θάλασσα.
Οι κοινόχρηστοι χώροι του συγκροτήµατος συστρέφονται γύρω από την πτύχωση του αναγλύφου, δηµιουργώντας υπαίθριους χώρους προς όλες τις κατευθύνσεις. Με αυτό τον τρόπο ο επισκέπτης, αποκτά µια συνεχώς µεταβαλλόµενη αντίληψη του τοπίου, οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ανάλογα µε την θέση του ήλιου. Η άνοδος στο συγκρότηµα επιτυγχάνεται µέσω ενός τελεφερίκ, το οποίο τροφοδοτεί τα επιµέρους επίπεδα. Ζητούµενο της πρότασης, είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου αντιληπτικά συνόλου, το οποίο όµως να διατηρεί την επιµέρους αυτοτέλεια της κάθε λειτουργικά ανεξάρτητης ενότητας.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2015