ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ PAVILLION

Κατάστημα του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος "Μαργαρίτα" στο Λαγανά Ζακύνθου

Το κτίριο του καταστήματος αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος του ξενοδοχείου Μαργαρίτα, στο Λαγανά Ζακύνθου. Aποτελείται από τον κύριο χώρο του καταστήματος και ένα χώρο προσωπικού συνοδευόμενο από λουτρό, καταλαμβάνοντας συνολική επιφάνεια 50τ.μ.
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του καταστήματος γίνεται από τρεις εισόδους, καθιστώντας το σημείο προσπελάσιμο από διαφορετικά σημεία του υπαίθριου χώρου του ξενοδοχείου και του πεζοδρομίου.
Γυάλινα πετάσματα καταλαμβάνουν την νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανασύρονται εσωτερικά της τοιχοποίας και να προσδίδουν στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος την αίσθηση υπαίθριου στεγασμένου χώρου.
Η βασική ιδέα διαμόρφωσης του χώρου, καθορίζεται από έννοιες όπως το περιβάλλον, το τοπίο, το φυσικό. Η τοπιακή ποιότητα που συναντάμε στο περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, καθορίζεται από τους μεγάλους φοίνικες και μας ωθεί να σκεφτούμε την δυνατότητα προσθήκης όχι με όρους αποκλειστικά κτηριακούς. Ο ουσιαστικότερος και συνολικότερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σκεφθούμε το αντικείμενο της προσθήκης είναι αυτός του τοπιακού σχεδιασμού.
Το φυσικό τοπίο, καθορίζει το κτήριο αποτελώντας μορφική αναφορά. Το κτήριο επιλέγει να μορφοποιηθεί στο σύνολο του, όχι ως πρισματική φόρμα, αλλά ως περίγραμμα ελεύθερων σχημάτων, που διαδρούν με το περιβάλλον. Έτσι οι κεκλιμένες επιφάνειες των όψεων, αφενός συγκροτούν ένα παλλόμενο κέλυφος, αφετέρου όμως, διαμορφώνουν μια αμφιθεατρική διάταξη που καλεί τον επισκέπτη να την εξερευνήσει.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση περιμετρικά του κτιρίου, η οποία εμφανίζεται σα να αποτελεί τμήμα ή συνέχεια της οροφής του κτιρίου. Ένα υπαίθριο καθιστικό οδηγεί στην οροφή του κτιρίου, τμήμα της οποίας τοπιοτεχνείται για τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος για τους χρήστες.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΑΙΔΑΛΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 2016