ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη εφαρμογής και κατασκευή κτιρίου γραφείων και χώρου παραγωγής για εταιρεία αλουμινίου στην περιοχή των Αχαρνών στην Αθήνα

Το νέο κτίριο για τα γραφεία και χώρο παραγωγής μιας εταιρείας κουφωμάτων αλουμινίου τοποθετούνται στη βιομηχανική περιοχή του Δήμου Αχαρνών, ανάμεσα σε αποθήκες και βιομηχανίες. Στόχος του σχεδιασμού είναι ο επαναπροσδιορισμός της τυπολογίας. Οι χώροι των γραφείων, λοιπόν, περιβάλλουν το χώρο παραγωγής με μία ενιαία χειρονομία που διέπει όλα τα επίπεδα σε ένα ενοποιημένο σύνολο. Ανάμεσα στα στοιχεία πλήρωσης της όψης, η διαφάνεια καθορίζεται από το οριζόντιο σύστημα σκίασης. Το ίδιο το κτίριο αποτελεί την έκφραση της ίδιας της παραγωγής που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό του. Με την ύπαρξη χώρων διπλού ύψους και ενός εσωτερικού αίθριου το βλέμμα του επισκέπτη διαπερνά όλο το κτίριο με την είσοδό του σε αυτό.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΑΙΔΑΛΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2017
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2018