ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Πρόκειται για διπλοκατοικία με pilotis. Η πρώτη κατοικία βρίσκεται στο ισόγειο και σε άμεση επαφή με τον κήπο, ενώ η δεύτερη τοποθετείται στους δύο υπερκείμενους ορόφους. Πρόκειται για μια σύνθεση καθαρών πρισμάτων σε διαφορετικές διευθύνσεις και επίπεδα. Οι σχέσεις αυτών των όγκων δημιουργούν κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για εκτόνωση των λειτουργιών των κατοικιών. Τα μεγάλα υαλοστάσια στο νότο σκιάζονται από προβόλους και αυτά στο βορρά επιτρέπουν στο χειμερινό ήλιο να εισχωρεί στις κατοικίες. Ο όγκος των υπνοδωματίων τοποθετείται κάθετα προς τη ρυμοτομική γραμμή με τέτοιο τρόπο που αφενός να προσανατολίζει τα ανοίγματα προς τον νότο και αφετέρου να γίνεται αντιληπτός κινούμενος κατά μήκος του πεζοδρομίου.  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΕΒΗΣ
πολιτικός μηχανικός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΖΑΣ
πολιτικός μηχανικός

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2011