ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MAC DONALDS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κατασκευή του κτιρίου γραφείων της εταιρείας Mac Donalds, με τεχνολογία "Βιodiesel" στην Κύπρο

Πρόκειται για ένα κτίριο μικτής χρήσης, το οποίο θα φιλοξενήσει τα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας στην Κύπρο. Το κέλυφος λοιπόν του κτιρίου οφείλει να συνάδει με την εταιρική ταυτότητα του ομίλου και να αποτελέσει τοπόσημο για τη βιομηχανική περιοχή στο Ντάλι. Για αυτόν το λόγο οι καθαροί πρισματικοί όγκοι των διαφορετικών λειτουργιών, επισημαίνονται με διαφορετικές μεταλλικές επενδύσεις με τα χρώματα της εταιρείας. Οι κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου μας υποχρεώνουν για μια βιοκλιματική προσέγγιση της κατασκευής. Έτσι, δημιουργούμε ένα δεύτερο κέλυφος σε απόσταση 50εκ. από το εσωτερικό, το οποίο κατασκευάζεται με φύλλα από διάτρητη λαμαρίνα. Τα δύο κελύφη έχουν ανοίγματα σε διαφορετικές θέσεις τα οποία επιτρέπουν να έχουμε στο κτίριο διαφορετικές ποιότητες φωτισμού και σκιασμού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν βάθος στην όψη.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, 2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 2011