ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Πρόκειται για μονοκατοικία σε ένα επίπεδο με βασικό στοιχείο σύνθεσης, το εσωτερικό αίθριο με τη φωτισμένη ελιά. Το κτίριο αρθρώνεται γύρω από αυτόν τον πυρήνα με αποτέλεσμα οι χώροι να έχουν μια αλληλοσύνδεση με συνδετικό κρίκο τη φύση. Μεγάλες στεγασμένες βεράντες ενοποιούν τον εξωτερικό χώρο με τον εσωτερικό. Το ογκοπλαστικό του κτιρίου χαρακτηρίζεται από την απλότητα των όγκων καθώς και από τη δυνατότητα πρόσθεσης ενός όμοιου επιπέδου πάνω από το υπάρχον. Πρίσματα αλληλοτέμνονται, δημιουργώντας κενά στους όγκους, τα οποία καλύπτονται με ξύλινες περσίδες. Εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη κλίση του οικοπέδου, τοποθετούμε στο υπόγειο ένα διαμέρισμα, το οποίο έχει πρόσβαση στον κήπο. Ο όγκος του συγκεκριμένου διαμερίσματος, αποτελεί τη βάση των υπερκείμενων πρισμάτων.   

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΕΒΗΣ
πολιτικός μηχανικός
ΔΗΜΤΡΗΣ ΛΕΖΑΣ
πολιτικός μηχανικός

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2009