ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "GRANT THORNTON" ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Πρόκειται για την ανακαίνιση των γραφείων της εταιρείας Grant Thornton στο Φάληρο. Το υπάρχον κτίριο έχει τυπικό όροφο 220 τ.μ. με βόρειο προσανατολισμό και με μεγάλη ηχητική όχληση που οφείλεται στην παρουσία της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος. Οι αναλογίες του χώρου καθώς και η τεθλασμένη γεωμετρία του μας ώθησε στην απόφαση του διαχωρισμού των γραφείων των διευθυντών τοποθετώντας τα στα άκρα του χώρου αφήνοντας τον ενδιάμεσο χώρο για τους εργαζόμενους σε μια λογική open plan. Η παρουσία του δρόμου και ο προσανατολισμός του κτιρίου σε συνδυασμό με τα μεγάλα υαλοστάσια, μας ώθησαν στην δημιουργία ενός βιοκλιματικού φίλτρου ανάμεσα στο χώρο εργασίας και τα υαλοστάσια. Δημιουργήθηκε ένας εσωτερικός κήπος, παράλληλα με τα παράθυρα και τις θέσεις εργασίας, ώστε να επηρεάζεται το μικροκλίμα των γραφείων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2009
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2009