ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Μελέτη για την επέκταση της Αμερικάνικης Ακαδημίας στη Λάρνακα Κύπρου

To κτίριο προκύπτει από τη χωρική μεταφορά ενός μουσικού οργάνου, του πιάνου. Το κέλυφος του κτιρίου προκύπτει από επάλληλες κατακόρυφες επιφάνειες που αντλούν τη μορφική τους αναφορά από τα πλήκτρα του πιάνου. Μικρές επιφάνειες κάθετες στις προηγούμενες, εν είδει διέσεων, διαμορφώνουν την τελική επιφάνεια. Ως περίβλεπτο αντικείμενο, τοποθετείται σε μια βάση η οποία γίνεται αντιληπτή ως συνέχεια του τοπίου. Πρόκειται για την ανασήκωση των μικρών υψομετρικών και των διαμορφώσεων του χώρου και την διαμόρφωση μιας κυμαινόμενης καμπύλης επιφάνειας που περιλαμβάνει τις περιμετρικές κινήσεις που απαιτούνται από το λειτουργικό διάγραμμα του κτιρίου. Κάτω από την εμπλοκή των τοπιακών αυτών συστροφών, κάτω από τις συνθετικές “αγκύλες” των ορίων, διαφαίνεται εν μέρει και εν μέρει αποκρύπτεται η γραμμική ακολουθία των χώρων παράστασης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2012