ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Μελέτη και κατασκευή προσθήκης καθ' ύψος στην περιοχή της Βούλας στην Αθήνα

Πρόκειται για την προσθήκη μιας κατοικίας σε συνέχεια της υπάρχουσας κατασκευής. Η προσθήκη έγινε στην οροφή της υπάρχουσας κατοικίας και περιλαμβάνει χώρους διημέρευσης και ύπνου στο πρώτο επίπεδο και χώρους ανάγνωσης και βιβλιοθήκης στο δεύτερο. Το σημαντικότερο πρόβλημα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η ένταξη νέων όγκων στους υπάρχοντες. Επιλέξαμε τη συνέχιση των κατακόρυφων γραμμών της κατασκευής και την τρισδιάστατη μεταφορά τους στο χώρο. Έτσι δημιουργήθηκαν γραμμές οι οποίες διατρέχουν όλο τον όγκο της νέας οικοδομής ενοποιώντας το νέο με το παλιό.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΛΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2012
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 2015