ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "SINGULAR LOGIC" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη για την ανακατασκευή των γραφείων της εταιρείας "Singular Logic" στην Αθήνα

Ύστερα από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, καταλήξαμε σε ένα χάρτη ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που καταγράφει τις νέες ανάγκες της εταιρείας. Ο ατομικός χώρος για κάθε εργαζόμενο περιλαμβάνει το ελεύθερο δάπεδο και τη σταθερή προσωπική του επίπλωση. Με αυτά τα δύο δεδομένα, δημιουργήθηκε ένας συνδυαστικός κώδικας που ορίζει τη βέλτιστη λειτουργική μεταβολή των γραφειακών χώρων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιμέρους παραμέτρους που μας δόθηκαν. Ο μειωμένος προϋπολογισμός μας ώθησε στην πρόταση νησίδων επεμβάσεων, οι οποίες λειτουργούν ως πηγές αλλαγής για τον κάθε όροφο. Έτσι, αντί να επεμβαίνουμε συνολικά στον κάθε όροφο, δημιουργούμε κουτιά επεμβάσεων που περιλαμβάνουν αυτοτελείς λειτουργίες που καθορίζουν την εικόνα του κάθε επιπέδου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 2012