ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ

Μελέτη και κατασκευή συγκροτήματος τουριστικών κατοικιών στην Λήμνο

Το συγκρότημα χαρακτηρίζεται από την τοπική αρχιτεκτονική της Λήμνου, τηρώντας το σχετικό διάταγμα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, υπάρχουν οι κύριοι καθαροί παραλληλόγραμμοι όγκοι οι οποίοι συνοδεύονται από μικρότερους βοηθητικούς που δημιουργούν ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο με μορφές που αναφέρονται στους παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού. Τετράριχτες στέγες και πέτρινοι όγκοι εναλλάσσονται, δημιουργώντας ένα πολύπλευρο και αξιόλογο σύνολο. Επιπλέον οι διαμορφώσεις των επιπέδων των αυλών σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο που να υποστηρίζουν τα κτίρια και να τα εντάσσουν καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον. Το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου διατηρείται ανέπαφο προκειμένου να υπερισχύει το φυσικό έναντι του τεχνητού. Δε μιμούμαστε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Επανερμηνεύουμε τις παραδοσιακές δομές προωθώντας τη σύγχρονη μετεξέλιξη των μορφών τους.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 2015