Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 15:46

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΚΑΝΑ

Το οικόπεδο βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική ζώνη και στο λιμάνι της Τέμα, στοιχείο που αποτελεί βασική παράμετρο για τον σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερα σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή: η βασική πρόσβαση στο οικόπεδο από τη λεωφόρο Rotary, η θέα της πόλης στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου, το λιμάνι στο οποίο βρίσκεται το νέο Container Tema Port Terminal και τέλος η θέα προς τη θάλασσα. Η διαμόρφωση του κτιριακού όγκου επηρεάζεται από τους δύο άξονες που συνδέουν αυτά τα τέσσερα σημεία και περνούν από το κέντρο του οικοπέδου. Με αυτόν τον τρόπο, το ισόγειο του κτιρίου ακολουθεί τη γεωμετρία της πόλης και εξελίσσεται σύμφωνα με τους άξονες των παρακείμενων δρόμων. Ομοίως, οι επάνω όροφοι του κτιρίου στρέφονται προς την καλύτερη θέα που προσφέρει το σημείο. Το κτίριο οργανώνεται γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα, το αίθριο, με τρόπο που ενισχύει την εμπειρία του κτιρίου καθώς και το μικροκλίμα. Οι όροφοι που συνδέονται με αυτό έχουν οπτική επικοινωνία με την κεντρική περιοχή πρασίνου, μέσα από την οποία το ηλιακό φως και ο φυσικός αερισμός εισρέουν στο κτίριο. Ταυτόχρονα, οι περσίδες ελέγχουν το ποσοστό ηλιακού φωτός που εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου για να επιτευχθούν ιδανικές συνθήκες άνεσης για τον χρήστη, ενώ με τους διάφορους σχηματισμούς συντελούν στη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας πρόσοψης.

 

Published in PROJECTS
Το έργο αφορά την προσθήκη καθ’ επέκταση σε υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο, νέου βιοµηχανικού κτιρίου µε χώρους γραφείων, εστίασης και αποθηκών, όπως επίσης και την προσθήκη κατ’ επέκταση 2 επιπλέον βιοµηχανικών κτιρίων, ένα βιοµηχανικό κτίριο και ένα κτίριο αποθήκης. Η σχεδιαστική πρόταση προκύπτει από την ανάγκη ενός µακροσκελούς σχήµατος, τέτοιο ώστε να θυµίζει κοµµάτι του ήδη υπάρχοντος κτιρίου κι όχι µέρος που απλά προσκολλήθηκε επάνω το. Έτσι δηµιουργείται η ιδέα ενός µακρόστενου κτιρίου το οποίο διασπάται και δηµιουργεί αφενός διαφορετικές ποιότητες χώρων και αφετέρου τις συνθήκες ώστε να επωφελούνται όλοι οι χώροι από τις ακτίνες του ηλίου. Οι νέοι όγκοι αναγεννιούνται µέσα από το υφιστάµενο κτίριο και κατά την διαδροµή τους επάνω στην µεγάλη του επιφάνεια, σβήνουν και ξαναγίνονται ένα µε αυτό.

Το Βιοµηχανικό κτίριο µε χώρους γραφείων, εστίασης και αποθηκών αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους µεταλλικής κατασκευής. Οι χώροι γραφείων και οι χώροι εστίασης χωροθετούνται στο ισόγειο και στους δύο υπερκείµενους ορόφους ενώ οι υπόλοιποι χώροι του κτιρίου χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι και βρίσκονται στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου.
Η θεµελίωση του κτιρίου, καθώς και ο φέροντας οργανισµός της ανωδοµής, θα γίνουν από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Θα τοποθετηθεί τόσο σε αυτό το κτίριο όσο και στο δεύτερο βιοµηχανικό κτίριο κατά µήκος της στέγης τους µεταλλικές διατοµές για την συλλογή των οµβρίων υδάτων τα οποία θα καταλήγουν σε κατακόρυφες υδρορροές και θα αποχετεύονται στον υπαίθριο χώρο.
Οι αποθήκες 1 & 2 του νέου κτιρίου στο ισόγειο αποτελούν νέα βοηθητική χρήση για το υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο, ενώ οι υπόλοιποι χώροι του κτιρίου θα περιλαµβάνουν τους απαραίτητους γραφειακούς χώρους για την λειτουργία της εταιρίας.
Τέλος το κτίριο αποθήκης έχει επίσης βοηθητική χρήση ως προς την λειτουργία του βιοµηχανικού συγκροτήµατος.
Published in PROJECTS
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 15:34

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Το υφιστάμενο πενταώροφο κτίριο χρονολογείται από το 1996 και χαρακτηρίζεται από το συμμετρικό κέλυφός του και τον μνημειακό χαρακτήρα του. Η ολική αναδιαμόρφωση της όψης και των εσωτερικών διαρρυθμίσεων καλούνται να αναδείξουν τις δυνατότητες ενός σύγχρονου γραφειακού χώρου και να επανερμηνεύσουν την αρχιτεκτονική των παλαιότερων ετών. Ο έντονος κάνναβος των υαλοστασίων της όψης αντικαθίσταται από εντυπωσιακά ενιαία υαλοστάσια που αναπτύσσονται στο μέγιστο θεμιτό ύψος και μήκος, αφήνοντας τη θέα απρόσκοπτη. Οι έννοιες του πλήρους και κενού, του φωτός και της σκιάς, συνυπάρχουν σε ένα αρμονικό σύνολο ογκοπλαστικής διαμόρφωσης. Επιπροσθέτως, ένα σύμπλεγμα απρόσμενων θεάσεων ανάμεσα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και το στοιχείο των υψίκορμων ανοιγμάτων, συνοψίζουν αυτήν τη ρυθμική μεταβολή και παράθεση των στοιχείων θέασης και ογκοπλασίας. Οριζόντια στοιχεία ενοποίησης των δύο στιβαρών κλιτών του υφιστάμενου κελύφους προστίθενται μέσω ενιαίων μπαλκονιών και στεγάστρων. Το στέγαστρο στον χώρο του ισογείου υποδέχεται τον επισκέπτη στο κτίριο, καθώς το στέγαστρο στο δώμα διαμορφώνει τη στέψη. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται η αίσθηση της συνέπειας και διαδοχής των διακριτών μελών του κτιρίου. Τα χτιστά στηθαία του δώματος αντικαθίστανται από γυαλί, προσφέροντας θέα στον φαληρικό όρμο, μέσα σε ένα περιβάλλον πρασίνου που αναπτύσσεται περιμετρικά του δώματος.
Published in PROJECTS

Το ορθοκανονικό οικόπεδο μέσα στη βιομηχανική ζώνη, αλλά και η συγκεκριμένη λειτουργία της γραμμικής παραγωγής, καθόρισαν τον αρχικό όγκο του νέου κτιρίου της εταιρείας κουφωμάτων αλουμινίου. Με αφετηρία ένα αυστηρό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σχήμα, που επιτρέπει τη μέγιστη εκμετάλλευση χώρου τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις της νομοθεσίας, και με βασικό γνώμονα σχεδιασμού τον επαναπροσδιορισμό της τυπολογίας του κλασικού βιομηχανικού κτιρίου, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της όψης και της κατανομής των υπόλοιπων χώρων. Οι δύο βασικές λειτουργίες του προγράμματος γίνονται, έτσι, ευδιάκριτες στο εξωτερικό του κτιρίου. Οι χώροι των γραφείων περιβάλλουν το χώρο παραγωγής με μία ενιαία χειρονομία που διέπει όλα τα επίπεδα σε ένα ενοποιημένο σύνολο τόσο εξωτερικά στην όψη, όσο και εσωτερικά μεταξύ των ορόφων.
Οι χώροι διπλού ύψους, που ξεκινούν από το ισόγειο, και το αίθριο στο άνω επίπεδο δημιουργούν οπτικές φυγές: από την είσοδο μέχρι τον β’ όροφο και τον ουρανό˙ από τον α’ όροφο των γραφείων προς το χώρο της παραγωγής. Αυτή η οπτική ενοποίηση αποτελεί και την αποκρυστάλλωση της φιλοσοφίας της εταιρείας που εδρεύει στο κτίριο, καθώς επιτυγχάνεται διαφάνεια σε όλα τα στάδια λειτουργίας. Έτσι, τόσο ο εργαζόμενος, όσο και ο επισκέπτης, έρχονται σε άμεση επαφή με όλη τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος μέχρι και την προώθηση και τελικά την πώλησή του.
Το κτίριο βρίσκεται μεταξύ άλλων βιομηχανικών κτιρίων, έρχεται όμως σε αντίθεση με αυτά, καθώς αποκαλύπτει τη λειτουργία του και ανοίγεται προς το περιβάλλον, σαν λογικό επακόλουθο της απαίτησης για μεγάλα ανοίγματα στους γραφειακούς χώρους. Ανάμεσα στα κλειστά τμήματα της όψης, η διαφάνεια καθορίζεται από το οριζόντιο σύστημα σκίασης, που ολοκληρώνει το γενικό όγκο και δίνει ροή με την ελαφριά περιστροφή του. Το ίδιο το κτίριο αποτελεί την έκφραση της παραγωγής που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό του. Τα υλικά που κατασκευάζονται εσωτερικά, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του κτιρίου εξωτερικά.

Published in PROJECTS
Αναιρώντας την πρότερη διαμερισματοποίηση του χώρου δημιουργούμε μία νέα χωρική εμπειρία για τον χρήστη, φορτισμένη με δυναμικά στοιχεία εξερεύνησης και ανακάλυψης. Η κίνηση ανάμεσα στους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, επανερμηνεύεται υπό σύγχρονους όρους προσπελασιμότητας και διαμπερότητας. Η αίσθηση της διήθησης επιτυγχάνεται μέσω του επιμερισμού των οπτικών ερεθισμάτων. Με την είσοδο του χρήστη στο χώρο της υποδοχής, η ολική αίσθηση του χώρου αναπτύσσεται σταδιακά μέσω του καμπύλου ορίου που λειτουργεί ως φίλτρο. Η δυναμική της συνεχούς εξερεύνησης, εντοπίζεται και στις χαράξεις των υλικών που διατρέχουν όλο το χώρο. Στοιχεία ενοποίησης και διαχωρισμού, μεταβάλλουν το χώρο, προσαρμόζοντας τη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται ακόμη περισσότερο, η αντιμετώπιση του εργασιακού χώρου με όρους εξατομίκευσης στην σύγχρονη εποχή της μεταβλητότητας.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 16:43

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

Η πρόταση για τα γραφεία της Janssen-Cilag συνίσταται σε δύο µέρη. Από τη µια, αναβαθµίζονται οι όψεις του κτιρίου αισθητικά µε νέα χρώµατα και φωτισµό που αντανακλά το σύγχρονο χαρακτήρα της εταιρείας. Από την άλλη, επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση του περιβάλλοντα χώρου. Δηµιουργείται ένα περίπατος που κινείται περιµετρικά του κτιρίου και καλεί τους επισκέπτες του να βιώσουν στο µέγιστο το χώρο. Ο περίπατος ενσωµατώνει εκατέρωθεν διαφορετικά στοιχεία που εµπλουτίζουν την εµπειρία του χώρου µέσα από το στοιχείο της έκπληξης: σηµεία στάσης, διαµορφώσεις εδάφους, υδάτινες επιφάνειες. Οι καµπύλες του σχεδιασµού ενισχύουν αυτή την ιδέα και εξυπηρετούν την ανάγκη της πορείας να ελίσσεται γύρω από την προϋπάρχουσα φύτευση του χώρου.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 16:33

ART INSTALLATION ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η διαµόρφωση του αιθρίου αποτελείται από 105 ασηµένια συρµατόσχοινα, τα οποία καταλαµβάνουν το χώρο του αιθρίου ως δέσµη που καθορίζει την είσοδο του κτιρίου. Το υλικό του συρµατόσχοινου αντανακλά το φυσικό φως λούζοντας µε ένα χρυσαφί χρώµα το αίθριο και τους χώρους γύρω του. Εκτός του φυσικού φωτισµού που διαχέεται µέσα από το πλέγµα των σχοινιών, επιπλέον φωτισµός τοποθετείται σε όλο το ύψος του αιθρίου, δηµιουργώντας ένα πλούσιο οπτικό σύνολο, ορατό από όλους τους ορόφους. Στο δάπεδο του αιθρίου προτείνουµε την τοποθέτηση ενός κεκλιµένου επιπέδου επενδεδυµένου µε καθρέφτη που αφενός καθιστά ορατό το σύνολο της κατασκευής και αφετέρου εντείνει τη δυναµική της διαµόρφωσης. Η διαµόρφωση αναπτύσσεται σε όλο το ύψος του αιθρίου, δηµιουργώντας διαφορετικές κι εναλλασσόµενες κάθε φορά οπτικές προς το αίθριο. Ο καθρέφτης στο δάπεδο του αιθρίου εµπλουτίζει µε αντανακλάσεις την εµπειρία του χώρου δηµιουργώντας την αίσθηση µεγαλύτερου κενού.
Published in PROJECTS
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 16:25

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Το ecoVIEW είναι ένα νέο ενεργειακά αναβαθμισμένο κτίριο γραφείων που αποτελείται από τέσσερα επίπεδα ανάπτυξης γραφείων και ένα επίπεδο υπόγειου βοηθητικού χώρου. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους επιπέδων των γραφειακών χώρων είτε ως ενιαίο σύνολο, είτε για την πολλαπλή συστέγαση διαφορετικών εταιρειών. Η αναβάθμιση του υφισταμένου κελύφους επιτυγχάνεται με στοιχεία σκίασης και τη διαμπερότητα των μεγάλων ανοιγμάτων για φυσικό φωτισμό και αερισμό. Στο εσωτερικό του τοποθετείται ένα τριώροφο αίθριο που διανέμει φυσικό φωτισμό και αερισμό σε όλα τα επίπεδα καθ’ύψος του κτιρίου. Επιπλέον, η διαμόρφωση του φυτεμένου δώματος και περιβάλλοντος χώρου με ελληνικά ξηροθερμικά φυτά συμβάλλει στην αναβάθμιση του μικροκλίματος του κτιρίου.
Published in PROJECTS
Πρόκειται για ένα κτίριο 11.000 τ.μ., προϋπολογισμού 27.000.000 ευρώ  και ορίζοντας κατασκευής τριών ετών, το οποίο περιλαμβάνει τα κεντρικά γραφεία διοίκησης της Συνεργατικής  Κεντρικής Τράπεζας στη Λευκωσία σε συνδυασμό με το κεντρικό κατάστημα της πόλης και διάφορους χώρους δημόσιας χρήσης, όπως συνεδριακό κέντρο και καφετέρια. Η βασική θέση για το σχεδιασμό του κτιρίου συνοψίζεται στη διαμόρφωση επάλληλων "παλλόμενων" ζωνών που δε συγκροτούν απλά την εξωτερική επιδερμίδα, αλλά τονίζουν ένα ρέον σύστημα κίνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις για συνεχή κίνηση δεδομένων και ροή πληροφορίας που χαρακτηρίζει το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα. Η απαίτηση για υψηλής ποιότητας περιβάλλον εργασίας, καθώς και η ανάγκη για ένα κτίριο-τοπόσημο, τοπικής αλλά και υπερτοπικής εμβέλειας, οδήγησαν στο σχεδιασμό ενός κτιρίου που με σχεδόν «εμβληματικό» τρόπο διαμορφώνει τον αστικό και τον πολιτισμικό χώρο. Λειτουργώντας σαν τεράστιο σφουγγάρι, η μάζα του κτιρίου απορροφά στο εσωτερικό της το περιβάλλον, είτε επιτρέποντας στα εξωτερικά περιγράμματα να υποχωρήσουν κατά την οριζόντια έννοια, είτε με τη διάτρηση του κτηρίου κατά την κατακόρυφο, ρυθμίζοντας τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες και ενισχύοντας την άρτια οικολογική συμπεριφορά του κτιρίου. Η διαδικασία αυτή της διάβρωσης της κτιριακής μάζας από το ηλιακό φως και τον ελεύθερο αέρα, αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο την περιβαλλοντική προοπτική της προτεινόμενης λύσης, όπως και τη διαδραστική συσχέτισή της με το αστικό και το φυσικό τοπίο.
 
Το γραφείο μας πήρε την πρώτη θέση στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του εν λόγο έργου του οποίου η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.
Published in PROJECTS
Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012 16:29

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ

Πρόκειται για ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων που καλείται να καλύψει τις ανάγκες μίας ή πολλών εταιρειών στα Τίρανα. Η χωροθέτηση των γραφείων και των λοιπών χώρων δημόσιου χαρακτήρα γίνεται στο μπροστινό τμήμα του οικοπέδου με κατάλληλο τρόπο ώστε να προβάλλεται ο δημόσιος χαρακτήρας του κτιρίου. Ο σχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους έχει ως σκοπό να αναδείξει το κύρος και τον επαγγελματισμό της εταιρείας, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και δημιουργώντας βιώσιμους και πολυλειτουργικούς εσωτερικούς χώρους. Ο περιβάλλοντας χώρος είναι σχεδιασμένος ώστε να εντείνει την επιβλητικότητα του κτιρίου και να ενισχύει τη δημόσια εικόνα του.
Published in PROJECTS
Σελίδα 1 από 2