Το έργο αφορά στην ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου με αμιγή χρήση γραφείων. Το κτίριο βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, επί της Λεωφόρου Συγγρού, η οποία αποτελεί μια σημαντική αρτηρία στο οδικό σύστημα της Αθήνας και στον άξονα της οποίας αναπτύσσονται εμπορικές δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ξενοδοχεία.
Προτείνουμε ένα κτίριο που ως στοιχείο στον αστικό ιστό θα δημιουργεί μια ροή γεγονότων, η οποία ανταποκρίνεται στην κινητική εμπειρία της διέλευσης της Λεωφόρου Συγγρού. Το γεωμετρικό ανάλογο της αποτύπωσης της κίνησης αποτελεί το δυναμικό παράγοντα επεξεργασίας της όψης. Με αυτό τον τρόπο, ένα μονοσήμαντο σύστημα περσίδων μεταβάλλεται σε ένα δυναμικό σύστημα τρισδιάστατων σχηματισμών που διαμορφώνει το ανάγλυφο της όψης. Ο σχηματισμός της όψης αποτελεί στοιχείο βιοκλιματικού σχεδιασμού καθώς ανταποκρίνεται στον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας, όπως επίσης και στοιχείο μεταβλητότητας καθώς ο κάνναβος της όψης δίνει πολλαπλές δυνατότητες άρθρωσης στο εσωτερικό του κτίριο. Το δώμα ανοίγεται προς την εντυπωσιακή θέα της Ακρόπολης, μέσω της δημιουργίας χώρου καθιστικού ο οποίος πλαισιώνεται από πράσινο.
Η πρόταση επιθυμεί να αποδώσει κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική συγκρότηση της υπερτοπικής ταυτότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η ιδιοκτήτρια εταιρεία ως το πρωτεύων επικοινωνιακό μέσο, και η οποία θα διαμορφώσει το αστικό και πολιτισμικό τοπίο, αναδεικνύοντας την παρουσία του κτιρίου ως τοπόσημου, τόσο σε τοπικό, όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο.
Published in PROJECTS
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 18:39

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το έργο αφορά στην εσωτερική διαμόρφωση ενός γραφείου επιφάνειας 330 τμ. Η πρόταση στηρίζεται στην άρθρωση του γραφείου σε άξονες που λειτουργούν ως όρια οργάνωσης των χώρων με βάση τη λειτουργία τους. Βοηθητικοί κλειστοί χώροι, ατομικά γραφεία και χώροι συνεδριάσεων τοποθετούνται εκατέρωθεν της εισόδου, διαμορφώνοντας το ενδιάμεσο πλαίσιο σε έναν διαμπερή, ανοιχτό χώρο με θέα προς την οδό Πανεπιστημίου. Σε αυτόν τον χώρο αναπτύσσεται η υποδοχή και χώρος γραφείων σε open plan διάταξη.
Η ορθοκανονική κάτοψη του γραφείου αποτυπώνεται στο επίπεδο της οροφής μέσω του φωτισμού, ο οποίος ακολουθεί τις χαράξεις αξόνων και σημείων που διέπουν τη γεωμετρία του χώρου. Με αυτόν τον τρόπο, η θέαση του χώρου επεκτείνεται σε όλη την επιφάνεια του. Επιμέρους βιβλιοθήκες και αποθηκευτικοί χώροι ενσωματώνονται στον σχεδιασμό ως στοιχεία που συμμετέχουν στην κατεύθυνση του φωτός και του βλέμματος.
Η ιδέα του σχεδιασμού βασίζεται στην ανάγκη για έναν χώρο γραφείου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εταιρείες και στον σύγχρονο άνθρωπο. Η δημιουργία πολλαπλών θεάσεων, οπτικών φυγών και ροϊκότητας μέσω του σχεδιασμού δημιουργεί μια ροή γεγονότων κατά την οποία αναδεικνύεται ο άνθρωπος ως ατομικότητα αλλά και ως μέρος ενός δυναμικού συνόλου.
Published in PROJECTS
Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 17:28

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου με αμιγή χρήση γραφείων, συνολικής επιφάνειας 3.837,88 τ.μ.
Το κτίριο βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, καθώς είναι εύληπτο από σημεία διέλευσης πολλών επιβατών του προαστιακού και μετρό, καθώς και από τους οδηγούς της Αττικής Οδού. Η επένδυση σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο 42 ετών έχει ως στόχο να συμβάλει στην αναβάθμιση του Αττικού τοπίου ανακατασκευάζοντας την όψη και τις υποδομές του, παρέχοντας ένα σύγχρονο χώρο γραφείων υπερτοπικής εμβέλειας.
Η αναβάθμιση του κτιρίου γίνεται μέσω της διαμόρφωσης νέας όψης, της δημιουργίας νέου πυρήνα κυκλοφορίας, σύμφωνα με διατάξεις της πυρασφάλειας κι εσωτερικές διαρρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες ενός ανοιχτού εργασιακού χώρου. Ο περιβάλλων χώρος διαμορφώνεται με νέα επιβλητική είσοδο και δημιουργία cour anglaise περιμετρικά του κτιρίου, ούτως ώστε να εισάγεται φυσικό φως και αερισμός.
Το κτίριο ως εύληπτο και περίοπτο αντικείμενο από την Αττική Οδό αντιμετωπίζεται ως ένας όγκος με δυναμική. Τα πρισματικά πλήρη στοιχεία της όψης εναλλάσσονται με τα ανοίγματα σε μια αντιπαράθεση που δημιουργεί ένα ενιαίο γλυπτικό σύνολο. Στον όγκο αντιπαραβάλλονται ταινίες led καθώς και λεπτές μεταλλικές περσίδες που εντείνουν την αίσθηση της δυναμικής στο κτίριο.
Published in PROJECTS
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 15:53

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Βασικό ζητούμενο της πρότασης αποτελεί η αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού κελύφους καθώς και η λειτουργική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων σε υφιστάμενο κτίριο γραφείων στη Μεταμόρφωση. Προτείνεται η δημιουργία νέων αρχιτεκτονικών στοιχείων στις όψεις του υφιστάμενου κελύφους. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό χωρίς να επηρεάζεται ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου. Στόχος της νέας «επιδερμίδας» του κτιρίου είναι η διατήρηση της υπάρχουσας δομής αλλά ταυτόχρονα η διάσπαση της κτιριακής μάζας που θα προσεγγίζει την ανθρώπινη κλίμακα, δημιουργώντας χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς άνετους και οικείους προς το χρήστη. Η νέα πρόταση της όψης, αποτελείται από τμήματα τοίχων και παραθύρων που εναλλάσσονται μεταξύ τους, δημιουργείται έτσι ένα σύστημα όπου το «κενό» και το «πλήρες» ρυθμίζει την σκιά και το φως προς το εσωτερικό του κτιρίου, ενώ η ρυθμική εναλλαγή τους στην όψη δίνει την αίσθηση του συνόλου στους ανεξάρτητους όγκους της κτιριακής μάζας, προσδίδοντας έτσι μια ενιαία και αναγνωρίσιμη ταυτότητα στο κτίριο.
Published in PROJECTS
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 13:19

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Η μελετητική ομάδα κλήθηκε να αναδιαμορφώσει εσωτερικά υφιστάμενο κτίριο γραφείων και καταστημάτων έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες μιας σύγχρονης και ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας. Το υφιστάμενο κτίριο, τμήμα ενός ευρύτερου οικοδομικού συγκροτήματος, χρονολογείται στο 2000 και απαρτίζεται από πέντε επίπεδα (ισόγειο, Α, Β, Γ, Δ όροφος) και υπόγειο. Το κτίριο αρχιτεκτονικά αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της post modern αισθητικής της εποχής με ορθοκανονικές γυάλινες όψεις και ορθοκανονικές εσωτερικές διαρρυθμίσεις. 

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε εσωτερικά και με γνώμονα έναν αντίλογο σε καθετί ορθοκανονικό . Προτάθηκαν νέες ροϊκές χαράξεις οι οποίες διαπερνούν τον δομικό κάνναβο του κτιρίου αναδιαμορφώνοντας ριζικά την κάτοψη κάθε επιπέδου. Το κενό και το πλήρες, το φως και η σκίαση, βασικά συστατικά κάθε συνθετικής χειρονομίας υπακούν σε αυτούς τους νέους κανόνες και προσφέρουν στον χρήστη μία συνεχόμενη αίσθηση εναλλαγής.

Σε λειτουργικό επίπεδο οι νέες χαράξεις δημιουργούν διαδρομές και στην συνέχεια οι διαδρομές δημιουργούν χώρους. Οpen plan και κλειστοί χώροι εργασίας καθώς και κοινόχρηστοι χώροι εκτόνωσης παρατίθενται στην κάτοψη κάθε ορόφου και συνδέονται με τους άξονες της συνθετικής πρότασης. Ο σχεδιασμός της άνω στάθμης κάθε ορόφου συμπαρασύρεται από τις νέες χαράξεις, αποσταθεροποιώντας πλήρως την υφιστάμενη κατάσταση. Οι χαράξεις πέραν των χώρων και των διαδρομών παράγουν και στοιχεία εξοπλισμού(καθιστικά, γραφεία, τράπεζες συνεδρίων) προσδίδοντας στην συνοχή μίας συνολικής προσπάθειας και τονίζοντας ακόμα περισσότερο τις γενεσιουργές αιτίες του σχεδιασμού.

Published in PROJECTS
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 15:46

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΚΑΝΑ

Το οικόπεδο βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική ζώνη και στο λιμάνι της Τέμα, στοιχείο που αποτελεί βασική παράμετρο για τον σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερα σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή: η βασική πρόσβαση στο οικόπεδο από τη λεωφόρο Rotary, η θέα της πόλης στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου, το λιμάνι στο οποίο βρίσκεται το νέο Container Tema Port Terminal και τέλος η θέα προς τη θάλασσα. Η διαμόρφωση του κτιριακού όγκου επηρεάζεται από τους δύο άξονες που συνδέουν αυτά τα τέσσερα σημεία και περνούν από το κέντρο του οικοπέδου. Με αυτόν τον τρόπο, το ισόγειο του κτιρίου ακολουθεί τη γεωμετρία της πόλης και εξελίσσεται σύμφωνα με τους άξονες των παρακείμενων δρόμων. Ομοίως, οι επάνω όροφοι του κτιρίου στρέφονται προς την καλύτερη θέα που προσφέρει το σημείο. Το κτίριο οργανώνεται γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα, το αίθριο, με τρόπο που ενισχύει την εμπειρία του κτιρίου καθώς και το μικροκλίμα. Οι όροφοι που συνδέονται με αυτό έχουν οπτική επικοινωνία με την κεντρική περιοχή πρασίνου, μέσα από την οποία το ηλιακό φως και ο φυσικός αερισμός εισρέουν στο κτίριο. Ταυτόχρονα, οι περσίδες ελέγχουν το ποσοστό ηλιακού φωτός που εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου για να επιτευχθούν ιδανικές συνθήκες άνεσης για τον χρήστη, ενώ με τους διάφορους σχηματισμούς συντελούν στη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας πρόσοψης.

 

Published in PROJECTS
Το έργο αφορά την προσθήκη καθ’ επέκταση σε υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο, νέου βιοµηχανικού κτιρίου µε χώρους γραφείων, εστίασης και αποθηκών, όπως επίσης και την προσθήκη κατ’ επέκταση 2 επιπλέον βιοµηχανικών κτιρίων, ένα βιοµηχανικό κτίριο και ένα κτίριο αποθήκης. Η σχεδιαστική πρόταση προκύπτει από την ανάγκη ενός µακροσκελούς σχήµατος, τέτοιο ώστε να θυµίζει κοµµάτι του ήδη υπάρχοντος κτιρίου κι όχι µέρος που απλά προσκολλήθηκε επάνω το. Έτσι δηµιουργείται η ιδέα ενός µακρόστενου κτιρίου το οποίο διασπάται και δηµιουργεί αφενός διαφορετικές ποιότητες χώρων και αφετέρου τις συνθήκες ώστε να επωφελούνται όλοι οι χώροι από τις ακτίνες του ηλίου. Οι νέοι όγκοι αναγεννιούνται µέσα από το υφιστάµενο κτίριο και κατά την διαδροµή τους επάνω στην µεγάλη του επιφάνεια, σβήνουν και ξαναγίνονται ένα µε αυτό.

Το Βιοµηχανικό κτίριο µε χώρους γραφείων, εστίασης και αποθηκών αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους µεταλλικής κατασκευής. Οι χώροι γραφείων και οι χώροι εστίασης χωροθετούνται στο ισόγειο και στους δύο υπερκείµενους ορόφους ενώ οι υπόλοιποι χώροι του κτιρίου χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι και βρίσκονται στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου.
Η θεµελίωση του κτιρίου, καθώς και ο φέροντας οργανισµός της ανωδοµής, θα γίνουν από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Θα τοποθετηθεί τόσο σε αυτό το κτίριο όσο και στο δεύτερο βιοµηχανικό κτίριο κατά µήκος της στέγης τους µεταλλικές διατοµές για την συλλογή των οµβρίων υδάτων τα οποία θα καταλήγουν σε κατακόρυφες υδρορροές και θα αποχετεύονται στον υπαίθριο χώρο.
Οι αποθήκες 1 & 2 του νέου κτιρίου στο ισόγειο αποτελούν νέα βοηθητική χρήση για το υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο, ενώ οι υπόλοιποι χώροι του κτιρίου θα περιλαµβάνουν τους απαραίτητους γραφειακούς χώρους για την λειτουργία της εταιρίας.
Τέλος το κτίριο αποθήκης έχει επίσης βοηθητική χρήση ως προς την λειτουργία του βιοµηχανικού συγκροτήµατος.
Published in PROJECTS
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 15:34

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Το υφιστάμενο πενταώροφο κτίριο χρονολογείται από το 1996 και χαρακτηρίζεται από το συμμετρικό κέλυφός του και τον μνημειακό χαρακτήρα του. Η ολική αναδιαμόρφωση της όψης και των εσωτερικών διαρρυθμίσεων καλούνται να αναδείξουν τις δυνατότητες ενός σύγχρονου γραφειακού χώρου και να επανερμηνεύσουν την αρχιτεκτονική των παλαιότερων ετών. Ο έντονος κάνναβος των υαλοστασίων της όψης αντικαθίσταται από εντυπωσιακά ενιαία υαλοστάσια που αναπτύσσονται στο μέγιστο θεμιτό ύψος και μήκος, αφήνοντας τη θέα απρόσκοπτη. Οι έννοιες του πλήρους και κενού, του φωτός και της σκιάς, συνυπάρχουν σε ένα αρμονικό σύνολο ογκοπλαστικής διαμόρφωσης. Επιπροσθέτως, ένα σύμπλεγμα απρόσμενων θεάσεων ανάμεσα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και το στοιχείο των υψίκορμων ανοιγμάτων, συνοψίζουν αυτήν τη ρυθμική μεταβολή και παράθεση των στοιχείων θέασης και ογκοπλασίας. Οριζόντια στοιχεία ενοποίησης των δύο στιβαρών κλιτών του υφιστάμενου κελύφους προστίθενται μέσω ενιαίων μπαλκονιών και στεγάστρων. Το στέγαστρο στον χώρο του ισογείου υποδέχεται τον επισκέπτη στο κτίριο, καθώς το στέγαστρο στο δώμα διαμορφώνει τη στέψη. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται η αίσθηση της συνέπειας και διαδοχής των διακριτών μελών του κτιρίου. Τα χτιστά στηθαία του δώματος αντικαθίστανται από γυαλί, προσφέροντας θέα στον φαληρικό όρμο, μέσα σε ένα περιβάλλον πρασίνου που αναπτύσσεται περιμετρικά του δώματος.
Published in PROJECTS

Το ορθοκανονικό οικόπεδο μέσα στη βιομηχανική ζώνη, αλλά και η συγκεκριμένη λειτουργία της γραμμικής παραγωγής, καθόρισαν τον αρχικό όγκο του νέου κτιρίου της εταιρείας κουφωμάτων αλουμινίου. Με αφετηρία ένα αυστηρό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σχήμα, που επιτρέπει τη μέγιστη εκμετάλλευση χώρου τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις της νομοθεσίας, και με βασικό γνώμονα σχεδιασμού τον επαναπροσδιορισμό της τυπολογίας του κλασικού βιομηχανικού κτιρίου, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της όψης και της κατανομής των υπόλοιπων χώρων. Οι δύο βασικές λειτουργίες του προγράμματος γίνονται, έτσι, ευδιάκριτες στο εξωτερικό του κτιρίου. Οι χώροι των γραφείων περιβάλλουν το χώρο παραγωγής με μία ενιαία χειρονομία που διέπει όλα τα επίπεδα σε ένα ενοποιημένο σύνολο τόσο εξωτερικά στην όψη, όσο και εσωτερικά μεταξύ των ορόφων.
Οι χώροι διπλού ύψους, που ξεκινούν από το ισόγειο, και το αίθριο στο άνω επίπεδο δημιουργούν οπτικές φυγές: από την είσοδο μέχρι τον β’ όροφο και τον ουρανό˙ από τον α’ όροφο των γραφείων προς το χώρο της παραγωγής. Αυτή η οπτική ενοποίηση αποτελεί και την αποκρυστάλλωση της φιλοσοφίας της εταιρείας που εδρεύει στο κτίριο, καθώς επιτυγχάνεται διαφάνεια σε όλα τα στάδια λειτουργίας. Έτσι, τόσο ο εργαζόμενος, όσο και ο επισκέπτης, έρχονται σε άμεση επαφή με όλη τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος μέχρι και την προώθηση και τελικά την πώλησή του.
Το κτίριο βρίσκεται μεταξύ άλλων βιομηχανικών κτιρίων, έρχεται όμως σε αντίθεση με αυτά, καθώς αποκαλύπτει τη λειτουργία του και ανοίγεται προς το περιβάλλον, σαν λογικό επακόλουθο της απαίτησης για μεγάλα ανοίγματα στους γραφειακούς χώρους. Ανάμεσα στα κλειστά τμήματα της όψης, η διαφάνεια καθορίζεται από το οριζόντιο σύστημα σκίασης, που ολοκληρώνει το γενικό όγκο και δίνει ροή με την ελαφριά περιστροφή του. Το ίδιο το κτίριο αποτελεί την έκφραση της παραγωγής που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό του. Τα υλικά που κατασκευάζονται εσωτερικά, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του κτιρίου εξωτερικά.

Published in PROJECTS
Αναιρώντας την πρότερη διαμερισματοποίηση του χώρου δημιουργούμε μία νέα χωρική εμπειρία για τον χρήστη, φορτισμένη με δυναμικά στοιχεία εξερεύνησης και ανακάλυψης. Η κίνηση ανάμεσα στους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, επανερμηνεύεται υπό σύγχρονους όρους προσπελασιμότητας και διαμπερότητας. Η αίσθηση της διήθησης επιτυγχάνεται μέσω του επιμερισμού των οπτικών ερεθισμάτων. Με την είσοδο του χρήστη στο χώρο της υποδοχής, η ολική αίσθηση του χώρου αναπτύσσεται σταδιακά μέσω του καμπύλου ορίου που λειτουργεί ως φίλτρο. Η δυναμική της συνεχούς εξερεύνησης, εντοπίζεται και στις χαράξεις των υλικών που διατρέχουν όλο το χώρο. Στοιχεία ενοποίησης και διαχωρισμού, μεταβάλλουν το χώρο, προσαρμόζοντας τη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται ακόμη περισσότερο, η αντιμετώπιση του εργασιακού χώρου με όρους εξατομίκευσης στην σύγχρονη εποχή της μεταβλητότητας.
Published in PROJECTS
Σελίδα 1 από 2