Αναιρώντας την πρότερη διαμερισματοποίηση του χώρου δημιουργούμε μία νέα χωρική εμπειρία για τον χρήστη, φορτισμένη με δυναμικά στοιχεία εξερεύνησης και ανακάλυψης. Η κίνηση ανάμεσα στους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, επανερμηνεύεται υπό σύγχρονους όρους προσπελασιμότητας και διαμπερότητας. Η αίσθηση της διήθησης επιτυγχάνεται μέσω του επιμερισμού των οπτικών ερεθισμάτων. Με την είσοδο του χρήστη στο χώρο της υποδοχής, η ολική αίσθηση του χώρου αναπτύσσεται σταδιακά μέσω του καμπύλου ορίου που λειτουργεί ως φίλτρο. Η δυναμική της συνεχούς εξερεύνησης, εντοπίζεται και στις χαράξεις των υλικών που διατρέχουν όλο το χώρο. Στοιχεία ενοποίησης και διαχωρισμού, μεταβάλλουν το χώρο, προσαρμόζοντας τη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται ακόμη περισσότερο, η αντιμετώπιση του εργασιακού χώρου με όρους εξατομίκευσης στην σύγχρονη εποχή της μεταβλητότητας.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 16:43

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

Η πρόταση για τα γραφεία της Janssen-Cilag συνίσταται σε δύο µέρη. Από τη µια, αναβαθµίζονται οι όψεις του κτιρίου αισθητικά µε νέα χρώµατα και φωτισµό που αντανακλά το σύγχρονο χαρακτήρα της εταιρείας. Από την άλλη, επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση του περιβάλλοντα χώρου. Δηµιουργείται ένα περίπατος που κινείται περιµετρικά του κτιρίου και καλεί τους επισκέπτες του να βιώσουν στο µέγιστο το χώρο. Ο περίπατος ενσωµατώνει εκατέρωθεν διαφορετικά στοιχεία που εµπλουτίζουν την εµπειρία του χώρου µέσα από το στοιχείο της έκπληξης: σηµεία στάσης, διαµορφώσεις εδάφους, υδάτινες επιφάνειες. Οι καµπύλες του σχεδιασµού ενισχύουν αυτή την ιδέα και εξυπηρετούν την ανάγκη της πορείας να ελίσσεται γύρω από την προϋπάρχουσα φύτευση του χώρου.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 16:33

ART INSTALLATION ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η διαµόρφωση του αιθρίου αποτελείται από 105 ασηµένια συρµατόσχοινα, τα οποία καταλαµβάνουν το χώρο του αιθρίου ως δέσµη που καθορίζει την είσοδο του κτιρίου. Το υλικό του συρµατόσχοινου αντανακλά το φυσικό φως λούζοντας µε ένα χρυσαφί χρώµα το αίθριο και τους χώρους γύρω του. Εκτός του φυσικού φωτισµού που διαχέεται µέσα από το πλέγµα των σχοινιών, επιπλέον φωτισµός τοποθετείται σε όλο το ύψος του αιθρίου, δηµιουργώντας ένα πλούσιο οπτικό σύνολο, ορατό από όλους τους ορόφους. Στο δάπεδο του αιθρίου προτείνουµε την τοποθέτηση ενός κεκλιµένου επιπέδου επενδεδυµένου µε καθρέφτη που αφενός καθιστά ορατό το σύνολο της κατασκευής και αφετέρου εντείνει τη δυναµική της διαµόρφωσης. Η διαµόρφωση αναπτύσσεται σε όλο το ύψος του αιθρίου, δηµιουργώντας διαφορετικές κι εναλλασσόµενες κάθε φορά οπτικές προς το αίθριο. Ο καθρέφτης στο δάπεδο του αιθρίου εµπλουτίζει µε αντανακλάσεις την εµπειρία του χώρου δηµιουργώντας την αίσθηση µεγαλύτερου κενού.
Published in PROJECTS
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 16:25

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Το ecoVIEW είναι ένα νέο ενεργειακά αναβαθμισμένο κτίριο γραφείων που αποτελείται από τέσσερα επίπεδα ανάπτυξης γραφείων και ένα επίπεδο υπόγειου βοηθητικού χώρου. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους επιπέδων των γραφειακών χώρων είτε ως ενιαίο σύνολο, είτε για την πολλαπλή συστέγαση διαφορετικών εταιρειών. Η αναβάθμιση του υφισταμένου κελύφους επιτυγχάνεται με στοιχεία σκίασης και τη διαμπερότητα των μεγάλων ανοιγμάτων για φυσικό φωτισμό και αερισμό. Στο εσωτερικό του τοποθετείται ένα τριώροφο αίθριο που διανέμει φυσικό φωτισμό και αερισμό σε όλα τα επίπεδα καθ’ύψος του κτιρίου. Επιπλέον, η διαμόρφωση του φυτεμένου δώματος και περιβάλλοντος χώρου με ελληνικά ξηροθερμικά φυτά συμβάλλει στην αναβάθμιση του μικροκλίματος του κτιρίου.
Published in PROJECTS
Πρόκειται για ένα κτίριο 11.000 τ.μ., προϋπολογισμού 27.000.000 ευρώ  και ορίζοντας κατασκευής τριών ετών, το οποίο περιλαμβάνει τα κεντρικά γραφεία διοίκησης της Συνεργατικής  Κεντρικής Τράπεζας στη Λευκωσία σε συνδυασμό με το κεντρικό κατάστημα της πόλης και διάφορους χώρους δημόσιας χρήσης, όπως συνεδριακό κέντρο και καφετέρια. Η βασική θέση για το σχεδιασμό του κτιρίου συνοψίζεται στη διαμόρφωση επάλληλων "παλλόμενων" ζωνών που δε συγκροτούν απλά την εξωτερική επιδερμίδα, αλλά τονίζουν ένα ρέον σύστημα κίνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις για συνεχή κίνηση δεδομένων και ροή πληροφορίας που χαρακτηρίζει το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα. Η απαίτηση για υψηλής ποιότητας περιβάλλον εργασίας, καθώς και η ανάγκη για ένα κτίριο-τοπόσημο, τοπικής αλλά και υπερτοπικής εμβέλειας, οδήγησαν στο σχεδιασμό ενός κτιρίου που με σχεδόν «εμβληματικό» τρόπο διαμορφώνει τον αστικό και τον πολιτισμικό χώρο. Λειτουργώντας σαν τεράστιο σφουγγάρι, η μάζα του κτιρίου απορροφά στο εσωτερικό της το περιβάλλον, είτε επιτρέποντας στα εξωτερικά περιγράμματα να υποχωρήσουν κατά την οριζόντια έννοια, είτε με τη διάτρηση του κτηρίου κατά την κατακόρυφο, ρυθμίζοντας τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες και ενισχύοντας την άρτια οικολογική συμπεριφορά του κτιρίου. Η διαδικασία αυτή της διάβρωσης της κτιριακής μάζας από το ηλιακό φως και τον ελεύθερο αέρα, αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο την περιβαλλοντική προοπτική της προτεινόμενης λύσης, όπως και τη διαδραστική συσχέτισή της με το αστικό και το φυσικό τοπίο.
 
Το γραφείο μας πήρε την πρώτη θέση στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του εν λόγο έργου του οποίου η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.
Published in PROJECTS
Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012 16:29

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ

Πρόκειται για ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων που καλείται να καλύψει τις ανάγκες μίας ή πολλών εταιρειών στα Τίρανα. Η χωροθέτηση των γραφείων και των λοιπών χώρων δημόσιου χαρακτήρα γίνεται στο μπροστινό τμήμα του οικοπέδου με κατάλληλο τρόπο ώστε να προβάλλεται ο δημόσιος χαρακτήρας του κτιρίου. Ο σχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους έχει ως σκοπό να αναδείξει το κύρος και τον επαγγελματισμό της εταιρείας, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και δημιουργώντας βιώσιμους και πολυλειτουργικούς εσωτερικούς χώρους. Ο περιβάλλοντας χώρος είναι σχεδιασμένος ώστε να εντείνει την επιβλητικότητα του κτιρίου και να ενισχύει τη δημόσια εικόνα του.
Published in PROJECTS
Ο πρώτος χειρισμός για την απόδοση έντονης και ιδιαίτερης εικόνας στο κτίριο, συνδέεται με την ογκοπλαστική αντίληψη του κτιρίου, το οποίο στρέφει το υψηλότερο τμήμα του όγκου του προς την πλευρά του κέντρου της πόλης, παράγοντας μια υποχώρηση του όγκου, στην περιοχή της κύριας εισόδου. Πέρα από τη λειτουργική σημασία αυτής της στροφής, η οποία τοποθετεί την είσοδο σε μια προστατευμένη σχετικά κοιλότητα του κτιρίου, που επεκτείνεται προς το εσωτερικό κατά τον άξονα του αίθριου, αξίζει να επισημάνουμε επιπλέον τη γλυπτική της σημασία. Η κατασκευή, γίνεται κατ΄ αρχάς αντιληπτή από απόσταση, ως αντικείμενο, με ευσύνοπτη και χαρακτηριστική τρισδιάστατη εικόνα, η οποία παραχωρεί σταδιακά τη θέση της σε μια αναλυτικότερη κτηριακή παρουσία καθώς ο παρατηρητής πλησιάζει και εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο. Η αντίληψη αυτή του πλαστικού γλυπτικού αντικειμένου είναι προφανές πως ενισχύεται από τη χρήση του ενιαίου υλικού μεταλλικής κάλυψης στο εμπρός τμήμα του κτιρίου.
Published in PROJECTS
Το κτίριο στοχεύει στην προβολή του φορέα ως το πρωτεύων επικοινωνιακό μέσο τόσο στο  τοπίο της Κύπρου όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο εμπειρίας. Η διαμόρφωση των όψεων από επάλληλες, «παλλόμενες» ζώνες, εκφράζει το ροϊκό σύστημα που αποτελεί δομικό συστατικό της λειτουργίας του Πρακτορείου, η συνεχής κίνηση και η πληροφορία, ενώ δημιουργεί  διάλογο με τις αστικές ροές της λεωφόρου που εφάπτεται στην πρόσοψη του οικοπέδου. Η  ρύθμιση του κελύφους δημιουργεί ευνοϊκό μικροκλίμα στο εσωτερικό του κτιρίου, με κάλυψη του κτηρίου από τυποποιημένα πλακίδια terracotta που ενισχύει την «πορώδη» συμπεριφορά του ενώ η φύτευση, η οποία αναρριχάται στις εξωτερικές παρειές του και εισδύει στο εσωτερικό του, συμμετέχει ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμισή του και στο βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου.
Published in PROJECTS
Τα γραφεία της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα στο κέντρο της Αθήνας, πρόκειται να στεγαστούν στο κτίριο στην οδό Ακαδημίας. Το κτίριο, κατασκευασμένο πριν 40 χρόνια ανακαινίζεται ριζικά προκειμένου να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις. Βασική ιδέα της σύνθεσης αποτελεί η έννοια των μικροτοπίων, μικρών δηλαδή φυτικών κατασκευών που τοποθετούνται στο κτίριο κατά τον εγκάρσιο άξονα, διαχωρίζοντας τα γραφεία μεταξύ τους. Κατά τον διαμήκη άξονα διαμορφώνονται αδιαφανή όρια τα οποία ορίζουν τις διαφορετικές υπηρεσίες. Στην είσοδο τοποθετείται μια μεταλλική διάτρητη κατασκευή που διαφοροποιείται έντονα από τα εκατέρωθεν καταστήματα. Τέλος, στο δώμα διαμορφώνεται μια εξέδρα εκδηλώσεων με θέα το κέντρο της Αθήνας.
Published in PROJECTS
Σελίδα 2 από 2