Το κτίριο στοχεύει στην προβολή του φορέα ως το πρωτεύων επικοινωνιακό μέσο τόσο στο  τοπίο της Κύπρου όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο εμπειρίας. Η διαμόρφωση των όψεων από επάλληλες, «παλλόμενες» ζώνες, εκφράζει το ροϊκό σύστημα που αποτελεί δομικό συστατικό της λειτουργίας του Πρακτορείου, η συνεχής κίνηση και η πληροφορία, ενώ δημιουργεί  διάλογο με τις αστικές ροές της λεωφόρου που εφάπτεται στην πρόσοψη του οικοπέδου. Η  ρύθμιση του κελύφους δημιουργεί ευνοϊκό μικροκλίμα στο εσωτερικό του κτιρίου, με κάλυψη του κτηρίου από τυποποιημένα πλακίδια terracotta που ενισχύει την «πορώδη» συμπεριφορά του ενώ η φύτευση, η οποία αναρριχάται στις εξωτερικές παρειές του και εισδύει στο εσωτερικό του, συμμετέχει ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμισή του και στο βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 16:19

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Πρόκειται για διπλοκατοικία με pilotis. Η πρώτη κατοικία βρίσκεται στο ισόγειο και σε άμεση επαφή με τον κήπο, ενώ η δεύτερη τοποθετείται στους δύο υπερκείμενους ορόφους. Πρόκειται για μια σύνθεση καθαρών πρισμάτων σε διαφορετικές διευθύνσεις και επίπεδα. Οι σχέσεις αυτών των όγκων δημιουργούν κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για εκτόνωση των λειτουργιών των κατοικιών. Τα μεγάλα υαλοστάσια στο νότο σκιάζονται από προβόλους και αυτά στο βορρά επιτρέπουν στο χειμερινό ήλιο να εισχωρεί στις κατοικίες. Ο όγκος των υπνοδωματίων τοποθετείται κάθετα προς τη ρυμοτομική γραμμή με τέτοιο τρόπο που αφενός να προσανατολίζει τα ανοίγματα προς τον νότο και αφετέρου να γίνεται αντιληπτός κινούμενος κατά μήκος του πεζοδρομίου.  
Published in PROJECTS
Τα γραφεία της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα στο κέντρο της Αθήνας, πρόκειται να στεγαστούν στο κτίριο στην οδό Ακαδημίας. Το κτίριο, κατασκευασμένο πριν 40 χρόνια ανακαινίζεται ριζικά προκειμένου να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις. Βασική ιδέα της σύνθεσης αποτελεί η έννοια των μικροτοπίων, μικρών δηλαδή φυτικών κατασκευών που τοποθετούνται στο κτίριο κατά τον εγκάρσιο άξονα, διαχωρίζοντας τα γραφεία μεταξύ τους. Κατά τον διαμήκη άξονα διαμορφώνονται αδιαφανή όρια τα οποία ορίζουν τις διαφορετικές υπηρεσίες. Στην είσοδο τοποθετείται μια μεταλλική διάτρητη κατασκευή που διαφοροποιείται έντονα από τα εκατέρωθεν καταστήματα. Τέλος, στο δώμα διαμορφώνεται μια εξέδρα εκδηλώσεων με θέα το κέντρο της Αθήνας.
Published in PROJECTS
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 10:46

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "ΠΛΑΤΕΙΑ" ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Το κτίριο προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα συνθήκη κίνησης στην πόλη τόσο με την γεωμετρία του σε κάτοψη όσο και με τη διαμόρφωση του κελύφους. Επάλληλες ζώνες ορόφων πλέκονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα πολύπλοκο σύστημα πλήρους κενού και ημιυπαίθριου χώρου. Αυτή η ποικιλία στην διαμόρφωση των όψεων εντείνει τη βιοκλιματική λειτουργία του κελύφους η οποία διαμορφώνεται από την παρεμβολή πράσινων όγκων στους κενούς χώρους που προκύπτουν από τη διαπλοκή των ζωνών. Η ύπαρξη των αρχαιολογικών ευρημάτων, τα θεμέλια του βυζαντινού τείχους της Πόλης, υποχρέωσαν το κτίριο να υποχωρήσει στο επίπεδο του ισογείου και του ορόφου έτσι ώστε να εκτεθούν τα ευρήματα. Ταυτόχρονα δημιουργείται μια φυτεμένη πλατεία στο επίπεδο των ανασκαφών που λειτουργεί ως συνέχεια της παρακείμενης κεντρικής πλατείας της πόλης
Published in PROJECTS