Το κτίριο στοχεύει στην προβολή του φορέα ως το πρωτεύων επικοινωνιακό μέσο τόσο στο  τοπίο της Κύπρου όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο εμπειρίας. Η διαμόρφωση των όψεων από επάλληλες, «παλλόμενες» ζώνες, εκφράζει το ροϊκό σύστημα που αποτελεί δομικό συστατικό της λειτουργίας του Πρακτορείου, η συνεχής κίνηση και η πληροφορία, ενώ δημιουργεί  διάλογο με τις αστικές ροές της λεωφόρου που εφάπτεται στην πρόσοψη του οικοπέδου. Η  ρύθμιση του κελύφους δημιουργεί ευνοϊκό μικροκλίμα στο εσωτερικό του κτιρίου, με κάλυψη του κτηρίου από τυποποιημένα πλακίδια terracotta που ενισχύει την «πορώδη» συμπεριφορά του ενώ η φύτευση, η οποία αναρριχάται στις εξωτερικές παρειές του και εισδύει στο εσωτερικό του, συμμετέχει ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμισή του και στο βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου.
Published in PROJECTS
Τα γραφεία της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα στο κέντρο της Αθήνας, πρόκειται να στεγαστούν στο κτίριο στην οδό Ακαδημίας. Το κτίριο, κατασκευασμένο πριν 40 χρόνια ανακαινίζεται ριζικά προκειμένου να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις. Βασική ιδέα της σύνθεσης αποτελεί η έννοια των μικροτοπίων, μικρών δηλαδή φυτικών κατασκευών που τοποθετούνται στο κτίριο κατά τον εγκάρσιο άξονα, διαχωρίζοντας τα γραφεία μεταξύ τους. Κατά τον διαμήκη άξονα διαμορφώνονται αδιαφανή όρια τα οποία ορίζουν τις διαφορετικές υπηρεσίες. Στην είσοδο τοποθετείται μια μεταλλική διάτρητη κατασκευή που διαφοροποιείται έντονα από τα εκατέρωθεν καταστήματα. Τέλος, στο δώμα διαμορφώνεται μια εξέδρα εκδηλώσεων με θέα το κέντρο της Αθήνας.
Published in PROJECTS