Η νέα µορφή προκύπτει από ένα µετασχηµατισµό του συµβόλου της ανακύκλωσης βάση των φυσικών πτυχώσεων του εδάφους και των λειτουργικών απαιτήσεων του προγράµµατος.
Πρόκειται για ένα σχήμα ενιαίο και συνεχές, ικανό να συμπεριλάβει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες που θα αποτελέσει χωρική δομική αφετηρία για μια σειρά από κτηριακούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας.
Επίσης η έννοια του συνεχούς στο κτήριο, επιτείνεται από τη µορφή των διατρήσεων στο κέλυφος του κτηρίου, οι οποίες επιτυγχάνουν την οπτική µεταφορά του φυσικού περιβάλλοντος και της ροής.
Η πρόταση προωθεί την καµπυλόγραµµη γεωµετρία σε αντίθεση µε το ευθειογενές περιεχόµενο. Η νέα κατασκευή διαθέτει δυναµικό σχήµα. Ορίζεται τόσο από τον συσχετισµό µε το υπάρχον, όσο και από τη δυναµική απόκριση προς τις λειτουργικές απαιτήσεις και το τοπίο.
Το νέο κέλυφος συµπληρώνει την βιοκλιµατική συµπεριφορά του κτιρίου, κυρίως λόγω των διατρήσεων στην επιφάνειά του, ενισχύοντας έτσι την περιβαλλοντική προοπτική της προτεινόµενης λύσης, όπως και τη συσχέτιση του µε το φυσικό περιβάλλον. Βασική θέση της πρότασης αποτελεί η διατήρηση του εσωτερικού οργανισµού της µονάδας. Με αυτό ως δεδοµένο, προτείνουµε την τοποθέτηση ενός αυτοτελούς αντικειµένου στο χώρο, το οποίο θα καταδεικνύει εµφανέστατα τη δοµική και µορφική ανεξαρτησία της νέας κατασκευής. «Tο κτήριο, ως αντικείµενο, οφείλει να αποκτήσει µια διακριτή ταυτότητα η οποία θα προσδώσει υπεραξία στο νέο εγχείρηµα»
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 17:17

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Η πρόταση διαμορφώνεται γύρω από τρεις βασικές έννοιες: πτύχωση, κίνηση, όριο. Αρχικά το κτίριο νοείται ως ένα συνεχές μόρφωμα ικανό να συμπεριλάβει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στη σύγχρονη εποχή των εφήμερων γεγονότων. Βασικό εργαλείο αυτής της μορφικής μεταφοράς αποτελεί η πτύχωση. Πρόκειται για ένα ενοποιητικό εργαλείο το οποίο υλοποιείται τόσο από οριζόντιες πλάκες, όσο και από κατακόρυφες επιφάνειες. Έπειτα το έντονα γραμμικό κέλυφος, κατά μήκος της οδού Παλαιολόγου, τονίζει τη διαρκή κίνηση γεγονός που εντείνεται από την επιμήκη γεωμετρία του οικοπέδου. Έτσι οι χωρικές σχέσεις που κατασκευάζονται μπορούν να περιγραφούν ως η δομή που περιορίζει και διαμορφώνει μια απειρία πιθανών κινήσεων. Τέλος το κτίριο διαμορφώνεται ως δομημένο όριο του αστικού ιστού με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το τόσο «τεχνικό» όριο, βρίσκουμε ένα πολύ ιδιαίτερο φυτικό σχηματισμό υψηλών πεύκων που διαμορφώνουν τελικά ένα «φυσικό» όριο. Ένα όριο το οποίο δεν αποτελεί τέλος αλλά τη μετάβαση από το υλικό στο φυσικό και συμμετέχει ενεργά στη σύνθεση.
Published in PROJECTS
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 16:25

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Το ecoVIEW είναι ένα νέο ενεργειακά αναβαθμισμένο κτίριο γραφείων που αποτελείται από τέσσερα επίπεδα ανάπτυξης γραφείων και ένα επίπεδο υπόγειου βοηθητικού χώρου. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους επιπέδων των γραφειακών χώρων είτε ως ενιαίο σύνολο, είτε για την πολλαπλή συστέγαση διαφορετικών εταιρειών. Η αναβάθμιση του υφισταμένου κελύφους επιτυγχάνεται με στοιχεία σκίασης και τη διαμπερότητα των μεγάλων ανοιγμάτων για φυσικό φωτισμό και αερισμό. Στο εσωτερικό του τοποθετείται ένα τριώροφο αίθριο που διανέμει φυσικό φωτισμό και αερισμό σε όλα τα επίπεδα καθ’ύψος του κτιρίου. Επιπλέον, η διαμόρφωση του φυτεμένου δώματος και περιβάλλοντος χώρου με ελληνικά ξηροθερμικά φυτά συμβάλλει στην αναβάθμιση του μικροκλίματος του κτιρίου.
Published in PROJECTS
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 16:46

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Πρόκειται για ένα μουσείο που καλείται να στεγάσει το ανακατασκευασμένο ομοίωμα του μυθικού πλοίου και να παρουσιάσει το ταξίδι του, με πλήρωμα τους Αργοναύτες. Το κτίριο μπορεί να περιληφθεί σε ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπειρίας που χαρακτηρίζεται από την ρευστότητα, την διακύμανση και την μεταβλητότητα, από χαρακτηριστικά δηλαδή που υποστηρίζουν οι ιδιότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και συμβολίζουν την υπέρβαση των ορίων. Ο μύθος διαδραματίζεται στη λεκάνη της Μεσογείου, ανάμεσα στις τρεις Ηπείρους: την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Οι τρεις δακτύλιοι που συμβολίζουν τις διαφορετικές Ηπείρους μεταφέρονται χωρικά στη νέα κατασκευή του Μουσείου, με κοινό σημείο αναφοράς την Αργώ. Η δομή του καραβιού και οι συμβολισμοί του αποτελούν αφετηρία των χωρικών μεταφορών. Το σχήμα του πανιού αποτελεί γενεσιουργό γεωμετρία για τη χωρική υλοποίηση των δακτυλίων. Οι τρεις λευκοί δακτύλιοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους διαμορφώνοντας πλήρη και κενά και ορίζοντας τελικά το περίγραμμα. Η ναυσιπλοΐα της εποχής ήταν άμεσα εξαρτημένη, από τη διεύθυνση και την ένταση των ρευμάτων που επικρατούσαν στη θάλασσα. Έτσι ορίζονταν πορείες ταξιδιού. Το ίχνος της διαδρομής προκύπτει από το συσχετισμό διαδοχικών ρευμάτων και από την περιέλιξη ανάμεσα στη στεριά. Το σκαρί ορίζει τη διατομή η οποία καθώς αναπτύσσεται πάνω στη συνεχή γραμμή των ρευμάτων, δημιουργεί τις επιμέρους βασικές ενότητες του μουσείου. Ο επισκέπτης κινείται μέσα στο μουσείο ακολουθώντας την ξύλινη κατασκευή, σαν τον σύγχρονο Αργοναύτη στο κατάστρωμα της Αργούς. 
Με αφετηρία λοιπόν την περιοχή της εισόδου, δημιουργείται μια συνεχής πορεία ραμπών, που ξεκινάει από την περιοχή των πληροφοριών στο κεντρικό foyer και αφού περιελιχθεί ανάμεσα από όλες τις επιμέρους εκθεσιακές ενότητες, επανέρχεται σε αυτή. Η κάθοδος προς τον χώρο της Αργούς αποτελεί μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία, τόσο με τις επιμέρους θεματικές ενότητες, όσο και με την ίδια την Αργώ. Ο επισκέπτης, σαν σύγχρονος Αργοναύτης, κινείται σε ένα υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με την Αργώ όπου το σκούρο ξύλινο δάπεδο, τον μεταφέρει στο κατάστρωμα του μυθικού πλοίου. Συνεχίζει την πορεία προς την αίθουσα που περιγράφονται οι ναυπηγικές μέθοδοι της εποχής, αφού έχει δοκιμάσει να κωπηλατήσει στην κατασκευή με τα κουπιά. Φτάσαμε πλέον στο επίπεδο της Αργούς. Εκεί βρίσκεται ο διαδραστικός πίνακας επεξήγησης των αστερισμών βάσει των οποίων προσανατολίζονταν οι Αργοναύτες. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα, φωτίζοντας τους αστερισμούς, να τους εντοπίζει στην οροφή και να προσανατολίζεται. Στο κατώτερο επίπεδο του μουσείου κινούμαστε συνεπίπεδα με την αβαθή επιφάνεια νερού που προσομοιάζει την απέραντη θάλασσα στην οποία ταξίδευε η Αργώ. Σημαντικό στοιχείο του χώρου αποτελεί το ειδικό υάλινο πέτασμα που συμβολίζει την υπέρβαση του ορίου που πέτυχαν οι Αργοναύτες, περνώντας συμβολικά τις Συμπληγάδες Πέτρες και αντικρύζοντας για πρώτη φορά το άπειρο του ωκεανού.
Published in PROJECTS