Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 17:16

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ PAVILLION

Το κτίριο του καταστήματος αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος του ξενοδοχείου Μαργαρίτα, στο Λαγανά Ζακύνθου. Aποτελείται από τον κύριο χώρο του καταστήματος και ένα χώρο προσωπικού συνοδευόμενο από λουτρό, καταλαμβάνοντας συνολική επιφάνεια 50τ.μ.
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του καταστήματος γίνεται από τρεις εισόδους, καθιστώντας το σημείο προσπελάσιμο από διαφορετικά σημεία του υπαίθριου χώρου του ξενοδοχείου και του πεζοδρομίου.
Γυάλινα πετάσματα καταλαμβάνουν την νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανασύρονται εσωτερικά της τοιχοποίας και να προσδίδουν στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος την αίσθηση υπαίθριου στεγασμένου χώρου.
Η βασική ιδέα διαμόρφωσης του χώρου, καθορίζεται από έννοιες όπως το περιβάλλον, το τοπίο, το φυσικό. Η τοπιακή ποιότητα που συναντάμε στο περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, καθορίζεται από τους μεγάλους φοίνικες και μας ωθεί να σκεφτούμε την δυνατότητα προσθήκης όχι με όρους αποκλειστικά κτηριακούς. Ο ουσιαστικότερος και συνολικότερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σκεφθούμε το αντικείμενο της προσθήκης είναι αυτός του τοπιακού σχεδιασμού.
Το φυσικό τοπίο, καθορίζει το κτήριο αποτελώντας μορφική αναφορά. Το κτήριο επιλέγει να μορφοποιηθεί στο σύνολο του, όχι ως πρισματική φόρμα, αλλά ως περίγραμμα ελεύθερων σχημάτων, που διαδρούν με το περιβάλλον. Έτσι οι κεκλιμένες επιφάνειες των όψεων, αφενός συγκροτούν ένα παλλόμενο κέλυφος, αφετέρου όμως, διαμορφώνουν μια αμφιθεατρική διάταξη που καλεί τον επισκέπτη να την εξερευνήσει.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση περιμετρικά του κτιρίου, η οποία εμφανίζεται σα να αποτελεί τμήμα ή συνέχεια της οροφής του κτιρίου. Ένα υπαίθριο καθιστικό οδηγεί στην οροφή του κτιρίου, τμήμα της οποίας τοπιοτεχνείται για τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος για τους χρήστες.
Published in PROJECTS
Αναιρώντας την πρότερη διαμερισματοποίηση του χώρου δημιουργούμε μία νέα χωρική εμπειρία για τον χρήστη, φορτισμένη με δυναμικά στοιχεία εξερεύνησης και ανακάλυψης. Η κίνηση ανάμεσα στους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, επανερμηνεύεται υπό σύγχρονους όρους προσπελασιμότητας και διαμπερότητας. Η αίσθηση της διήθησης επιτυγχάνεται μέσω του επιμερισμού των οπτικών ερεθισμάτων. Με την είσοδο του χρήστη στο χώρο της υποδοχής, η ολική αίσθηση του χώρου αναπτύσσεται σταδιακά μέσω του καμπύλου ορίου που λειτουργεί ως φίλτρο. Η δυναμική της συνεχούς εξερεύνησης, εντοπίζεται και στις χαράξεις των υλικών που διατρέχουν όλο το χώρο. Στοιχεία ενοποίησης και διαχωρισμού, μεταβάλλουν το χώρο, προσαρμόζοντας τη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται ακόμη περισσότερο, η αντιμετώπιση του εργασιακού χώρου με όρους εξατομίκευσης στην σύγχρονη εποχή της μεταβλητότητας.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 16:43

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

Η πρόταση για τα γραφεία της Janssen-Cilag συνίσταται σε δύο µέρη. Από τη µια, αναβαθµίζονται οι όψεις του κτιρίου αισθητικά µε νέα χρώµατα και φωτισµό που αντανακλά το σύγχρονο χαρακτήρα της εταιρείας. Από την άλλη, επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση του περιβάλλοντα χώρου. Δηµιουργείται ένα περίπατος που κινείται περιµετρικά του κτιρίου και καλεί τους επισκέπτες του να βιώσουν στο µέγιστο το χώρο. Ο περίπατος ενσωµατώνει εκατέρωθεν διαφορετικά στοιχεία που εµπλουτίζουν την εµπειρία του χώρου µέσα από το στοιχείο της έκπληξης: σηµεία στάσης, διαµορφώσεις εδάφους, υδάτινες επιφάνειες. Οι καµπύλες του σχεδιασµού ενισχύουν αυτή την ιδέα και εξυπηρετούν την ανάγκη της πορείας να ελίσσεται γύρω από την προϋπάρχουσα φύτευση του χώρου.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 16:33

ART INSTALLATION ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η διαµόρφωση του αιθρίου αποτελείται από 105 ασηµένια συρµατόσχοινα, τα οποία καταλαµβάνουν το χώρο του αιθρίου ως δέσµη που καθορίζει την είσοδο του κτιρίου. Το υλικό του συρµατόσχοινου αντανακλά το φυσικό φως λούζοντας µε ένα χρυσαφί χρώµα το αίθριο και τους χώρους γύρω του. Εκτός του φυσικού φωτισµού που διαχέεται µέσα από το πλέγµα των σχοινιών, επιπλέον φωτισµός τοποθετείται σε όλο το ύψος του αιθρίου, δηµιουργώντας ένα πλούσιο οπτικό σύνολο, ορατό από όλους τους ορόφους. Στο δάπεδο του αιθρίου προτείνουµε την τοποθέτηση ενός κεκλιµένου επιπέδου επενδεδυµένου µε καθρέφτη που αφενός καθιστά ορατό το σύνολο της κατασκευής και αφετέρου εντείνει τη δυναµική της διαµόρφωσης. Η διαµόρφωση αναπτύσσεται σε όλο το ύψος του αιθρίου, δηµιουργώντας διαφορετικές κι εναλλασσόµενες κάθε φορά οπτικές προς το αίθριο. Ο καθρέφτης στο δάπεδο του αιθρίου εµπλουτίζει µε αντανακλάσεις την εµπειρία του χώρου δηµιουργώντας την αίσθηση µεγαλύτερου κενού.
Published in PROJECTS