Το έργο αφορά την προσθήκη καθ’ επέκταση σε υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο, νέου βιοµηχανικού κτιρίου µε χώρους γραφείων, εστίασης και αποθηκών, όπως επίσης και την προσθήκη κατ’ επέκταση 2 επιπλέον βιοµηχανικών κτιρίων, ένα βιοµηχανικό κτίριο και ένα κτίριο αποθήκης. Η σχεδιαστική πρόταση προκύπτει από την ανάγκη ενός µακροσκελούς σχήµατος, τέτοιο ώστε να θυµίζει κοµµάτι του ήδη υπάρχοντος κτιρίου κι όχι µέρος που απλά προσκολλήθηκε επάνω το. Έτσι δηµιουργείται η ιδέα ενός µακρόστενου κτιρίου το οποίο διασπάται και δηµιουργεί αφενός διαφορετικές ποιότητες χώρων και αφετέρου τις συνθήκες ώστε να επωφελούνται όλοι οι χώροι από τις ακτίνες του ηλίου. Οι νέοι όγκοι αναγεννιούνται µέσα από το υφιστάµενο κτίριο και κατά την διαδροµή τους επάνω στην µεγάλη του επιφάνεια, σβήνουν και ξαναγίνονται ένα µε αυτό.

Το Βιοµηχανικό κτίριο µε χώρους γραφείων, εστίασης και αποθηκών αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους µεταλλικής κατασκευής. Οι χώροι γραφείων και οι χώροι εστίασης χωροθετούνται στο ισόγειο και στους δύο υπερκείµενους ορόφους ενώ οι υπόλοιποι χώροι του κτιρίου χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι και βρίσκονται στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου.
Η θεµελίωση του κτιρίου, καθώς και ο φέροντας οργανισµός της ανωδοµής, θα γίνουν από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Θα τοποθετηθεί τόσο σε αυτό το κτίριο όσο και στο δεύτερο βιοµηχανικό κτίριο κατά µήκος της στέγης τους µεταλλικές διατοµές για την συλλογή των οµβρίων υδάτων τα οποία θα καταλήγουν σε κατακόρυφες υδρορροές και θα αποχετεύονται στον υπαίθριο χώρο.
Οι αποθήκες 1 & 2 του νέου κτιρίου στο ισόγειο αποτελούν νέα βοηθητική χρήση για το υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο, ενώ οι υπόλοιποι χώροι του κτιρίου θα περιλαµβάνουν τους απαραίτητους γραφειακούς χώρους για την λειτουργία της εταιρίας.
Τέλος το κτίριο αποθήκης έχει επίσης βοηθητική χρήση ως προς την λειτουργία του βιοµηχανικού συγκροτήµατος.
Published in PROJECTS
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 15:34

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Το υφιστάμενο πενταώροφο κτίριο χρονολογείται από το 1996 και χαρακτηρίζεται από το συμμετρικό κέλυφός του και τον μνημειακό χαρακτήρα του. Η ολική αναδιαμόρφωση της όψης και των εσωτερικών διαρρυθμίσεων καλούνται να αναδείξουν τις δυνατότητες ενός σύγχρονου γραφειακού χώρου και να επανερμηνεύσουν την αρχιτεκτονική των παλαιότερων ετών. Ο έντονος κάνναβος των υαλοστασίων της όψης αντικαθίσταται από εντυπωσιακά ενιαία υαλοστάσια που αναπτύσσονται στο μέγιστο θεμιτό ύψος και μήκος, αφήνοντας τη θέα απρόσκοπτη. Οι έννοιες του πλήρους και κενού, του φωτός και της σκιάς, συνυπάρχουν σε ένα αρμονικό σύνολο ογκοπλαστικής διαμόρφωσης. Επιπροσθέτως, ένα σύμπλεγμα απρόσμενων θεάσεων ανάμεσα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και το στοιχείο των υψίκορμων ανοιγμάτων, συνοψίζουν αυτήν τη ρυθμική μεταβολή και παράθεση των στοιχείων θέασης και ογκοπλασίας. Οριζόντια στοιχεία ενοποίησης των δύο στιβαρών κλιτών του υφιστάμενου κελύφους προστίθενται μέσω ενιαίων μπαλκονιών και στεγάστρων. Το στέγαστρο στον χώρο του ισογείου υποδέχεται τον επισκέπτη στο κτίριο, καθώς το στέγαστρο στο δώμα διαμορφώνει τη στέψη. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται η αίσθηση της συνέπειας και διαδοχής των διακριτών μελών του κτιρίου. Τα χτιστά στηθαία του δώματος αντικαθίστανται από γυαλί, προσφέροντας θέα στον φαληρικό όρμο, μέσα σε ένα περιβάλλον πρασίνου που αναπτύσσεται περιμετρικά του δώματος.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 16:19

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ

Πρόκειται για ανακατασκευή υφιστάμενης μονοκατοικίας του 1955, συνολικής επιφανείας 500 τμ στο Π. Ψυχικό και μετατροπή της σε 3 ανεξάρτητες κατοικίες. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του κτιρίου και ο επαναπροσδιορισμός των αισθητικών και λειτουργικών κανόνων του. Το κτίριο γίνεται πλέον αντιληπτό ως ένα ενιαίο περίοπτο γλυπτό που διέπεται από την χρωματική και ογκοπλαστική συνέχεια των διαφορετικών πλευρών του. Ανεξάρτητες είσοδοι οδηγούν στις διαφορετικές κατοικίες, εξασφαλίζοντας ιδιωτικότητα, ενώ ταυτόχρονα η συνολική αντιμετώπιση του κτιρίου έχει ως αποτέλεσμα ένα ενιαίο αισθητικά σύνολο που εναρμονίζεται στο φυσικό περιβάλλον του Π. Ψυχικού.
Published in PROJECTS